Kancelář

JUDr. Ľubica Timčová - notárka

spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch,
súdny komisár v dedičskom konaní,
osvedčovanie právne významných skutočností,
konanie vo veciach notárskych úschov,
úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov,
vykonávanie funkcie mediátora,
poskytovanie právnych rád,
spisovanie iných listín,
vykonávanie správy majetku fyzických a právnických osôb a ich zastupovanie v súvislosti so správou ich majetku,
zastupovanie v katastrálnom konaní.
Web:
http://www.notar-trebisov.sk/
Adresa:
M.R. Štefánika 2393/29
07501 Trebišov
Košický kraj
sk Slovensko
Telefón:
+421 566 726 094
E-mail:

Obory činností: